REKRUTACJA 2022/2023!

                                                Rekrutacja uzupełniająca do naszego przedszkola                                                    na rokszkolny 2022/2023
 będzie trwała

od 14 lipca 2022r. od godziny 8:00
do 18 lipca 2022r. do godziny 15:00

zgodnie z
ZARZĄDZENIEM NR 2211/2022 PREZYDENTA MIASTA
KATOWICE z dnia 28 stycznia 2022 r.
Rekrutacja uzupełniająca dziecka do przedszkola
odbywała się będzie
z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Strona do logowania dla rodzica:


W dniach od 14 lipca 2022 r. od godziny 8:00
do 18 lipca 2022 r. do godziny 15:00 

będzie można składać
wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Prosimy uważnie wypełnić wniosek. Niekompletny,
niepodpisany wniosek nie będzie przyjmowany.
Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023

           będzie trwała od 22 marca 2022r. od godziny 9:00            do 4 kwietnia 2022r. do godziny 14:00

zgodnie z
                              ZARZĄDZENIEM NR 2211/2022                                                          PREZYDENTA MIASTA KATOWICE                           z dnia 28 stycznia 2022 r.
Rekrutacja dziecka do przedszkola odbywała się będzie
z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Strona do logowania dla rodzica:


            W dniach od 22 marca 2022 r. od godziny 9:00                  do 4 kwietnia 2022 r. do godziny 14:00 

będzie można składać
wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Prosimy uważnie wypełnić wniosek. Niekompletny,
niepodpisany wniosek nie będzie przyjmowany.
                       INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI                                                              UCZĘSZCZAJĄCYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 39                                 IM. TAJEMNICZEGO OGRODU W KATOWICACH                                  W SPRAWIE KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

      Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach informuje,                                     iż zgodnie z ustawą Prawooświatowe, Rodzice, którzy chcą, aby dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza,                                  składają na rok szkolny 2022/2023
 
                              „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”                               (art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Deklaracje będą wydawane w przedszkolu. Wypełnioną i podpisaną przez obydwoje rodziców deklarację należy złożyć w przedszkolu w terminie: 07.03.2022r. – 14.03.2022r. 

                           Deklaracje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.                                                                 Niezłożenie deklaracji w/w terminie                                                                                                potraktowane będzie jako rezygnacja Państwa                                            z miejsca w naszym przedszkolu.
ZARZĄDZENIE NR 2211/2022
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoi postępowania uzupełniającego,
ZARZĄDZENIE NR 3/2022
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 39
im. Tajemniczego Ogrodu
w Katowicach
z dnia 03.03.2022 r.

w sprawie:
 
powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach na rok szkolny 2022/2023
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW