REKRUTACJA 2021/2022!

Rekrutacja 2021/2022

Informacje dla Rodziców 
dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola 
od 1 września 2021 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach na rok szkolny 2021/2022 trwać będzie:

od 12 marca 2021 r. od godz. 11:00 
 do 24 marca 2021 r. do godz. 15:00 

Proces rekrutacji wspomagany jest przez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: https://katowice.formico.pl

W tym okresie osoby zainteresowane zapisem swojego dziecka do naszego przedszkola zobowiązane są do złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
(Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się 
Zarządzeniem PMK)
Rekrutacja 2021/2022

Deklaracja kontynuacji 
                                - ważne dla Rodziców dzieci już uczęszczających                   do przedszkola.

Szanowni Państwo
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, którzy chcą aby dziecko miało zapewnione miejsce w placówce w następnym roku szkolnym, są zobowiązani do złożenia tzw. deklaracji kontynuacji.
Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 zgodnie z zarządzeniem Pana Prezydenta będzie trwało od 01 marca 2021 r. do 04 marca 2021 r.

W związku z powyższym informujemy:
Od dnia 15.02.2021r. u pań woźnych w holu przedszkola będzie można odebrać druk deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wypełniony dokument należy oddać do przedszkola w terminie podanym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice, tj. w dniach od 1.03.2021 (poniedziałek) do 4.03.2021 (czwartek)

UWAGA! W przypadku, gdy Rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne konieczne będzie wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.
Biorąc pod uwagę krótki termin oddania dokumentu, bardzo prosimy o dokładne się z nim zapoznanie i wypełnienie.

Prosimy o zapoznanie się 
z ZARZĄDZENIEM NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 26 stycznia 2021 r.

                                        Zarzadzenie nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowic                                            w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022                                          terminów postępowania rekrutacyjnego.

ZARZĄDZENIE NR 2/2021
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 39
im. Tajemniczego Ogrodu
w Katowicach
z dnia 21.01.2021 r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach                                      na rok szkolny 2021/2022

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW