Konkursy...

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego
dla dzieci w wieku 6 lat

„ZIMOWY KRAJOBRAZ”

Cele konkursu:
- Umożliwienie przedszkolakom zaprezentowania swojego talentu plastycznego
- Kształtowanie wyobraźni plastycznej
- Inspirowanie zimową tematyką
- Rozwijanie kreatywności

Organizatorzy konkursu:
                                          Nauczyciele Miejskiego Przedszkola Nr 39                                                                     im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach:                                                mgr Iwona Dzięgielewska, mgrMonika Bednarek

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku: 6 lat

Technika: dowolna - forma płaska

Format: dowolny

Ilość prac: Maksymalnie 2 prace z danej placówki

Wszystkie prace powinny zawierać dane autora - imię, nazwisko, wiek, adres placówki prowadzącej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Termin składania prac:
Prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do dnia 03.02.2023 r.            na adres:
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39 im. TAJEMNICZEGO OGRODU
40- 860 KATOWICE
UL. GLIWICKA 212

Z dopiskiem:Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zimowy krajobraz”

Nagrody:
Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Tylko autorzynagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.
Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 06.02.2023r.
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na portalubliżejprzedszkola.pl. oraz na stronie internetowej placówkimp39.manifo.com w zakładce KONKURSY.

Prawa organizatora:
Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością organizatora.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DOŁĄCZENIE JEJ DO WYSYŁANEJ PRACY.


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jego promocją.
..................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego


OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jegopromocją.
...................................................
Podpis nauczyciela/ wychowawcy

„JESIENNY OGRÓD”

Z przyjemnością informujemy, że ogólnopolski konkurs
„JESIENNY OGRÓD” został rozstrzygnięty!
Dziękujemyi gratulujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił.

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:
I miejsce:

KACPER PONICKI, lat 6
Gminne Przedszkole im Św. Rodziny
Rokiciny Podhalańskie 13
Raba Wyżna

II miejsce:

JAKUB MARCINIAK, lat 6
Gminne Przedszkole im Św. Rodziny
Rokiciny Podhalańskie 13
Raba Wyżna

III miejsce:

ANTONINA BIELSKA,lat 6
Przedszkole Publiczne Nr 7 im.Bajkowej Przygody
CzeladźNagrody zostaną wkrótce wysłane


GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!😊
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW