Konkursy...

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„WIOSENNE RYMOWANKI”


Z przyjemnością informujemy, że ogólnopolski konkurs literacki
„WIOSENNE RYMOWANKI”
został rozstrzygnięty!

Jury nagrodziło najciekawsze prace.

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:
I miejsce

ZUZANNA ŁAPUT, lat 5
Publiczne Przedszkole nr 1
im. Kubusia Puchatka
Świdwin


II miejsce

LILLY MISIAK, lat 5
Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia”
Bydgoszcz

III miejsce

JAGODA GWÓŹDŹ, lat5
Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki
KatowiceDziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie
i spróbowali swoich sił.

Nagrody zostaną wkrótce wysłane :)
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WIOSNA W TAJEMNICZYM OGRODZIE”

Z przyjemnościom informujemy, że konkurs plastyczny 
„WIOSNA W TAJEMNICZYM OGRODZIE”
został rozstrzygnięty!

OTO LISTA NAGRODZONYCH:

I MIEJSCE

MAYLDA KASZA
Miejskie Przedszkole NR 93 w Katowicach

II MIEJSCE

MILANA SHTAIGERVALDT
Samorządowe przedszkole w Przecławiu

III MIEJSCE

KLAUDIA MALINOWSKA
Przedszkole nr 25 w Chorzowie

Wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy pomysłów i talentu!

Nagrody i dyplomy dla dzieci i nauczycieli wyślemy w najbliższym czasie!
Regulamin ogólnopolskiego konkursu literackiego
dla dzieci w wieku 5 lat

„WIOSENNE RYMOWANKI”

Cele konkursu:
- Umożliwienie przedszkolakom zaprezentowania swojego talentu literackiego
- Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dziecka
- Rozwijanie zainteresowań dzieci związanych z poezją.


Rymowanka powinna być wymyślona przez dziecko z niewielką pomocąnauczyciela lub rodzica.
Treść tekstu musi być zgodna z tematem konkursu.
Praca powinna zawierać od 4 do 6 wersów.
Tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego lub napisany odręcznie drukowanymi literami (do wyboru).

Organizatorzy konkursu:
                                                         Nauczyciele Miejskiego Przedszkola Nr 39                                                                                                                                                        im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach:                                                                                                                                                             mgr Iwona Dzięgielewska,                                                                      mgr Monika Bednarek

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku: 5 lat
   
Ilość prac: Maksymalnie 1 praca z danej placówki

Wszystkie prace powinny zawierać dane autora - imię, nazwisko, wiek, adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Termin składania prac:
Prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do dniaNagrody: Komisja konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów k r. na adres:
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39 im. TAJEMNICZEGO OGRODU
40- 860 KATOWICE
UL. GLIWICKA 212

Z dopiskiem:Ogólnopolski konkurs poetycki„Wiosenne rymowanki”

Nagrody:
Komisja konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Tylko autorzynagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.
Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.04.2023r.
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na portalubliżejprzedszkola.pl. oraz na stronie internetowej placówkimp39.manifo.com w zakładce KONKURSY.

Prawa organizatora
Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością organizatora.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DOŁĄCZENIE JEJ DO WYSYŁANEJ PRACY.

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.

..................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.

...................................................
Podpis nauczyciela/ wychowawcy
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ZIMOWY KRAJOBRAZ”

Z przyjemnością informujemy, że ogólnopolski konkurs
„ZIMOWY KRAJOBRAZ” został rozstrzygnięty!
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił.

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:
I miejsce:

MAKSYMILIAN PLINTA
ZSP Nr 2 Przedszkole Nr 2
Ustrońul. Strażacka 1

II miejsce:

BARTUŚ KOZIARA
Samorządowe Przedszkole w Przecławiu
Przecław ul. Wenecka 41


III miejsce:

TYMOTEUSZ CHWIĘDACZ
Przedszkole Nr 5
Ustroń ul. Lipowska 127Nagrody zostaną wkrótce wysłane


GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!😊
Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego
dla dzieci w wieku 6 lat

„ZIMOWY KRAJOBRAZ”

Cele konkursu:
- Umożliwienie przedszkolakom zaprezentowania swojego talentu plastycznego
- Kształtowanie wyobraźni plastycznej
- Inspirowanie zimową tematyką
- Rozwijanie kreatywności

Organizatorzy konkursu:
                                          Nauczyciele Miejskiego Przedszkola Nr 39                                                                     im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach:                                                mgr Iwona Dzięgielewska, mgrMonika Bednarek

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku: 6 lat

Technika: dowolna - forma płaska

Format: dowolny

Ilość prac: Maksymalnie 2 prace z danej placówki

Wszystkie prace powinny zawierać dane autora - imię, nazwisko, wiek, adres placówki prowadzącej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Termin składania prac:
Prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do dnia 03.02.2023 r.            na adres:
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39 im. TAJEMNICZEGO OGRODU
40- 860 KATOWICE
UL. GLIWICKA 212

Z dopiskiem:Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zimowy krajobraz”

Nagrody:
Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Tylko autorzynagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.
Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 06.02.2023r.
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na portalubliżejprzedszkola.pl. oraz na stronie internetowej placówkimp39.manifo.com w zakładce KONKURSY.

Prawa organizatora:
Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością organizatora.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DOŁĄCZENIE JEJ DO WYSYŁANEJ PRACY.


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jego promocją.
..................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego


OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jegopromocją.
...................................................
Podpis nauczyciela/ wychowawcy
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW