Kącik dla Rodzica...

OGŁOSZENIE

ZEBRANIE 
ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE

Drodzy Rodzice,
31 sierpnia (środa) o godz. 17.00
zapraszamy wszystkich Rodziców na ogólne
zebranie organizacyjno-informacyjne
rozpoczynające rok szkolny 2022/2023.
Po zebraniu ogólnym, 
które poprowadzi Pani Dyrektor,
 odbędą się zebrania grupowe
z nauczycielkami 
w poszczególnych salach przedszkolnych.

Zapraszamy !
Drodzy Rodzice

Bardzo prosimy o wydrukowanie
i wypisanie deklaracji
określającej warunki pobytu i wyżywienia
dziecka w roku szkolnym 2022/2023
oraz o jak najszybsze dostarczenie
do przedszkola.
Deklaracje również dostępne są w szatni
przedszkola u Pań woźnych.

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Uprzejmie informujemy, 
że Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców 
                                  podjęły wspólny wniosek               
 i ustaliły przerwę wakacyjną
 od 01.08 - 12.08.
We wzystkie pozostałe tygodnie wakacji 
przedszkle jest otwarte.
SZANOWNI PAŃSTWO!

   W  imieniu organizatorów zbiórki darów dla potrzebujących pomocy                  dzieci, składamy serdeczne podziękowania                                                      za okazane serce i zrozumienie.                                Dary zostały już przekazane dzieciom.
                                                                      Organizatorzy.
DRODZY RODZICE

24 lutego świat wokół nas zmienił się. Rosja zaatakowała Ukrainę i jesteśmy świadkami wojny.       Jako wychowawcy nie możemy i nie chcemy przemilczeć tego tematu w naszym przedszkolu.      Coraz częściej dzieci zadają pytania i mają prawo usłyszeć odpowiedzi. Chcemy zrobić to mądrze         i odpowiedzialnie, dlatego przygotowujemy się uważnie do podjęcia tematów wolności i pokoju         na świecie. Po konsultacji z naszą Panią psycholog, jeszcze w tym tygodniu rozpoczniemy rozmowy       i adekwatnie do wieku zajęcia dot. obecnej sytuacji. Będziemy na bieżąco informować Państwa                  o naszych decyzjach i działaniach. Jak zawsze mamy na względzie dobro i bezpieczeństwo Waszych i naszych dzieci.
Wspierajmy się w tym trudnym czasie, rozmawiajmy, nie bójmy się prosić o pomoc !
Drodzy Rodzice, jeśli zauważyliście, że Wasze dziecko odczuwa szczególnie dużo lęku z powodu toczącej się wojny w Ukrainie. Prosimy o informację, a my zapewnimy indywidualne konsultacje dla Rodziców i Dzieci z naszą Panią psycholog. My także będziemy czujni i zwrócimy szczególną uwagę na potrzeby tego typu.
UWAGA RODZICE!!!!
W celu podjęcia środków ostrożności
 covid - 19 zaleca się, 
aby na terenie szatni 
przebywał jeden rodzic
 z jednym dzieckiem.
.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 
U DZIECI I PERSONELU PRZEDSZKOLA

1. Do placówki przychodzą osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
3. Pracownik z niepokojącymi objawami nie przychodzi do pracy.
• telefonicznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej,
• w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod numer 999 lub 112 informując, że może być zakażony koronawirusem.
4. Pracownik będący na stanowisku pracy z niepokojącymi objawami infekcji dróg oddechowych natychmiast kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
5. Obszar, w którym poruszał się w/w pracownik lub dziecko jest gruntownie sprzątany i zdezynfekowany.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS – CoV – 2 stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie na obszarze, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach
gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus

oraz obowiązujących przepisów prawa.
9. W przypadku wątpliwości kontaktujemy się z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną
• całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia:
+ 48 222 500 115
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
.BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

10 ZASAD DLA UCZNIA

1.Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
2.Często myj ręce.
3.Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
4.Zrzygnuj z podawania ręki na powitanie.
5.Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
6.Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
7.Spożywaj swoje jedzenie i picie.
8.Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
9.Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
10.Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcj
ach.

                                   BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

1. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie odzwoń.
6. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
7. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
8. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.
9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na Świeżym powietrzu.
10. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.
I N F O R M A C J A
Najnowsze wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego 
z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.
Kliknij, aby edytować treść...
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW