Kącik dla Rodzica...
SZANOWNI RODZICE!!!!!

Zwracamy się z uprzejmą prośba,
o zaopatrzenie dziecka
w nakrycie głowy - czapeczka, kapelusik.
Dziękujemy.

SZANOWNI RODZICE,
 zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o nie wpłacanie deklarowanej kwoty
na konto RADY RODZICÓW.
Konto jest w trakcie aktualizacji.

SZANOWNI RODZICE,

panie psycholog Izabela Liguzińska-Wołowiec, Agnieszka Donat  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, w ramach współpracy z naszym przedszkolem, zapraszają do zapoznania się z prezentacją na temat:
 Dojrzałość szkolna 

Pobierz pliki

Pobierz pliki

SZANOWNI RODZICE!!!

Uprzejmie prosimy, o nie dokonywanie wpłat 
na Radę Rodziców 
w okresie 07.04 – 30.04 
z powodu aktualizacji konta bankowego.

RADA RODZICÓW
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Katowice to Miasto stawiające na wszechstronny rozwój dzieci młodzieży,        dlatego w Roku szkolnym 2021/2022 zostanie otwarta pierwsza w naszym Mieście klasa sportowa o profilu pływackim. Będzie to klasa pierwsza szkoły podstawowej. Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną, która znajduje się na stronie szkoły:


oraz ze spotem, który dotyczy klasy pływackiej:Z wyrazami szacunku

Dr hab. Tomasz Huk

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11

z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

ul. Nasypowa 16
40-551 Katowice
Tel. 32 25715 85
Drodzy Rodzice,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 561)
w przedszkolu zostaną zorganizowane zajęcia na wniosek Rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni/realizują zadania
zgodnie z § 2 ust.4 pkt. 1) lub 2) a-k ww. rozporządzenia

Rodzice, którzy spełniają warunki rozporządzenia i nie mogą zapewnić opieki dzieciom, proszeni są o poinformowanie dyrektora przedszkola drogą mailową (miejskieprzedszkolenr39@wp.pl), że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola, natomiast wypełniony i podpisany przez obojga Rodziców wniosek należy dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

W czasie przyjęcia dziecka w pierwszym dniu do przedszkola, należy przedłożyć wniosek!!!
plik do pobrania:

Pobierz pliki

                              ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA                                   OD DNIA 29.03.2021 DO DNIA 11.04.2021R.

WEDŁUG ROZPORZĄDZENI MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 
             z dnia 26 marca 2021r.,w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
nasze przedszkole w dniach od 29.03 do 11.04.2021r. będzie nieczynne.
 W załączniku udostępniamy rozporzadzenie  Ministra Edukacji i Nauki.

        PROSIMY RODZICÓW O CODZIENNĄ PRACĘ Z PRZEDSZKOLAKAMI                NA PODSTAWIE ZAJĘĆ I ZABAW PRZYGOTOWYWANYCH DLA KAŻDEJ GRUPY PRZEZ NAUCZYCIELKI (NAUKA ZDALNA).

Mile widziany będzie kontakt z nauczycielkami poprzez grupowe maile.   

Pobierz pliki

Od 1.04.2021 ulega zmianie opłata za wsad do kotła i wynosi:

- 3 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek) - 7zł
- 1 posiłek ( śniadanie) - 1,75 zł
- 1 posiłek ( obiad) - 3,50 zł 
- 1 posiłek ( podwieczorek) - 1,75 zł.
SZANOWNI RODZICE,

  panie psycholog Izabela Liguzińska-Wołowiec, Agnieszka Donat.       z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach,             w ramach współpracy z naszym przedszkolem,                       zapraszają do zapoznania się z prezentacją na temat:

   " Zasady pracy z dzieckiem leworęcznym".

Plik do pobrania poniżej:
Szanowni Rodzice,
     Panie psycholog Izabela Liguzińska -Wołowiec, Agnieszka Donat             z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Katowicach,
w ramach współpracy z naszym przedszkolem,
 zachęcają do zapoznania się z prezentacją 
" Przedszkolak w świecie technologii informatyczno - komunikacyjnej".
Plik do pobrania poniżej: 
UWAGA RODZICE!!!

       W celu podjęcia środków ostrożności                           COVID – 19  ZALECA SIĘ,                                 aby na terenie przedszkola – szatni                          przebywał JEDEN Rodzic                 
z JEDNYM Dzieckiem.
.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 
U DZIECI I PERSONELU PRZEDSZKOLA

1. Do placówki przychodzą osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
3. Pracownik z niepokojącymi objawami nie przychodzi do pracy.
• telefonicznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej,
• w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod numer 999 lub 112 informując, że może być zakażony koronawirusem.
4. Pracownik będący na stanowisku pracy z niepokojącymi objawami infekcji dróg oddechowych natychmiast kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
5. Obszar, w którym poruszał się w/w pracownik lub dziecko jest gruntownie sprzątany i zdezynfekowany.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS – CoV – 2 stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie na obszarze, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach
gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus

oraz obowiązujących przepisów prawa.
9. W przypadku wątpliwości kontaktujemy się z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną
• całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia:
+ 48 222 500 115
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
.BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

10 ZASAD DLA UCZNIA

1.Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
2.Często myj ręce.
3.Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
4.Zrzygnuj z podawania ręki na powitanie.
5.Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
6.Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
7.Spożywaj swoje jedzenie i picie.
8.Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
9.Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
10.Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcj
ach.

                                   BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

1. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie odzwoń.
6. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
7. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
8. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.
9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na Świeżym powietrzu.
10. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.
I N F O R M A C J A
Najnowsze wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego 
z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

Pobierz pliki

Pobierz pliki


Kliknij, aby edytować treść...
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW