Kącik dla Rodzica...
Nasze przedszkole przystąpiło do udziału w programie Czyściochowe przedszkole
W trakcie zajęć dzieci nauczą się: 
Kiedy i jak prawidłowo myć ręce
Dlaczego naleźy myć zęby dwa razy dziennie
Jak wydmuchać nos
Jakiej ochrony potrzebuje skóra latem i zimą 
i wiele innych ważnych czynności higienicznych!
Program pod patronatem ROSSMANN
Przykładowe zadania w plikach poniżej:
Rekrutacja 2021/2022
Deklaracja kontynuacji 
- ważne dla Rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.
Szanowni Państwo
  Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, Rodzice dzieci już uczęszczających             do przedszkola, którzy chcą aby dziecko miało zapewnione miejsce w placówce                     w następnym roku szkolnym, są zobowiązani do złożenia                                 tzw. deklaracji kontynuacji.
Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego   na rok szkolny 2021/2022 zgodnie z zarządzeniem Pana Prezydenta                 będzie trwało od 01 marca 2021 r. do 04 marca 2021 r.

W związku z powyższym informujemy:
Od dnia 15.02.2021r. u pań woźnych w holu przedszkola będzie można odebrać druk deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wypełniony dokument                                 należy oddać do przedszkola w terminie podanym                                                   w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice,                                  tj. w dniach od 1.03.2021 (poniedziałek) do 4.03.2021 (czwartek)

UWAGA! 
W przypadku, gdy Rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne konieczne będzie wzięcie udziału                   w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.
Biorąc pod uwagę krótki termin oddania dokumentu, bardzo prosimy o dokładne się z nim zapoznanie i wypełnienie.

Prosimy o zapoznanie się z 
                ZARZĄDZENIEM NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE                            z dnia 26 stycznia 2021 r. 
(strona internetowa przedszkola: zakładka REKRUTACJA 2021/2022)
OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI
Z WSZYSTKICH GRUP

W dniu 15.02.2021r.(poniedziałek) w Naszym Przedszkolu
odbędzie się „ DZIEŃ CZERWONY”
( ze względu na panującą pandemię- w każdej z grup osobno).
Prosimy aby w tym dniu na ubraniach dzieci
dominował kolor czerwony 
(wystarczy mały element stroju). 
DZIĘKUJEMY 
Drodzy Rodzice!
W związku z aktualną porą roku prosimy o odpowiedni strój 
dla dziecka na zimowe dni.
Dostosowanie ubioru umożliwi dzieciom pełne korzystanie ze spacerów
i zabaw organizowanych na świeżym powietrzu.
Bardzo prosimy, aby dziecko miało w szafce: rękawiczki, szalik, 
czapkę, skarpetki na zmianę oraz najlepiej, nieprzemakalne spodnie 
bądź kombinezon, jeśli takich nie posiada prosimy o przyniesienie 
odzieży na przebranie (dodatkowe spodnie, getry, itp.).
Dziękujemy :)
UWAGA RODZICE!!!

       W celu podjęcia środków ostrożności                           COVID – 19  ZALECA SIĘ,                                 aby na terenie przedszkola – szatni                          przebywał JEDEN Rodzic                 
z JEDNYM Dzieckiem.
..PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 
U DZIECI I PERSONELU PRZEDSZKOLA

1. Do placówki przychodzą osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
3. Pracownik z niepokojącymi objawami nie przychodzi do pracy.
• telefonicznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej,
• w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod numer 999 lub 112 informując, że może być zakażony koronawirusem.
4. Pracownik będący na stanowisku pracy z niepokojącymi objawami infekcji dróg oddechowych natychmiast kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
5. Obszar, w którym poruszał się w/w pracownik lub dziecko jest gruntownie sprzątany i zdezynfekowany.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS – CoV – 2 stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie na obszarze, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach
gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus

oraz obowiązujących przepisów prawa.
9. W przypadku wątpliwości kontaktujemy się z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną
• całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia:
+ 48 222 500 115
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
.BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

10 ZASAD DLA UCZNIA

1.Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
2.Często myj ręce.
3.Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
4.Zrzygnuj z podawania ręki na powitanie.
5.Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
6.Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
7.Spożywaj swoje jedzenie i picie.
8.Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
9.Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
10.Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcj
ach.

                                   BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

1. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie odzwoń.
6. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
7. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
8. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.
9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na Świeżym powietrzu.
10. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.
I N F O R M A C J A
Najnowsze wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego 
z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

Pobierz pliki

Pobierz pliki


Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW