BIEDRONKI
Wychowawcami w grupie są: 

P. Agnieszka Brodziak 
P. Małgorzata Adamczyk- Szwydczenko 
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW